Pozitivní Marketing

Představuji vám projekt s názvem POZITIVNÍ MARKETING. Projekt, který chce reálně pomáhat, ale ne mluvit o Velkém Dobru. Tenhle projekt chce pomáhat prací, znalostmi, zkušenostmi, mistrovstvím v marketingových disciplínách, pomocí těch nejlepších. Zatím jsem v celém projektu sám, proto hovořím v jednotném čísle.

Podstatou projektu jsou 3 principy, výzvy, oblasti:

1. Pomoc těm, kdo pomáhají

tato část projektu je určena pro neziskovky, charity a další organizace či projekty, jejichž cílem je pomáhat lidem či zvířatům žít lepší, důstojnější či bezpečnější život.

Pro takové organizace jsem připraven udělat cokoli z toho, co dobře umím. Takovým organizacím pomáhám vytvářet a realizovat funkční strategii k naplnění jejich cílů, budovat povědomí o jejich značce a činnosti, komunikovat s veřejností, získávat sponzory a partnery, pomoci při komunikaci s médii a tisíc dalších věcí, které umím.

2. Šance těm bez šancí

cílem je pomoci také malým českým firmám, které samy nemají dost finančních, lidských či jiných zdrojů na to, aby se – přestože vytvářejí skutečnou hodnotu – mohly v konkurenčním boji vyrovnat těm bohatším, větším či zkušenějším.

Takovým firmám poskytuji všechny znalosti a dovednosti, které jsem se za dlouhá léta v marketingu naučil, od služeb konzultačních po ty realizační, od plánování projektů či kampaní až po tvorbu textů či jakoukoli jinou mistrovskou marketingovou činnost.

3. Proměna lidí k lepšímu

mé dovednosti jsou zde k dispozici komukoli, kdo svým produktem, službou či projektem prokazatelně přispívá ke vzdělávání lidí, k proměně jejich životů, myšlení a zdraví k lepšímu, k výchově ke svobodě, k dobrým mravům či vztahům mezi lidmi…

Takovým firmám či projektům pomáhám zavádět jejich produkty či služby na trh, vysvětlovat jejich práci veřejnosti, budovat jim dobré jméno u rozhodovatelů a médií, pomáhám jim vydávat časopisy či e-ziny, knižní publikace, tvořit video programy apod.

A kolik tyto služby stojí?

To ví jen ti, pro které jsou tyto služby určeny. Klient si totiž sám určuje cenu. Klient se sám rozhodne, kolik může, nebo chce za vybrané služby zaplatit. Klient sám ocení hodnotu a kvalitu poskytnutých služeb. Žádný obchod. Jen nejlepší touha pomoci a za to upřímná a s radostí poskytnutá odměna. O penězích se zkrátka bavit nechci.
No není to pozitivní?