Začalo to příběhem

Marketing managementu se v různých formách věnuji už více než 25 let. V 90. letech jsem pracoval jako marketingový manažer v marketingových agenturách, potom jsem se věnoval práci v médiích různých typů, pak jsem dlouhé roky marketing učil na mnoha VŠ a MBA institutech, pracoval jsem pro své klienty na pozicích projektový manažer, externí marketingový manažer, brand manažer, byl jsem často také PR koordinátorem, reklamním textařem, kreativcem, konzultantem, koučem, mentorem, sedával jsem jako šéf porot v marketingových tendrech…

Já už si vlastně ani pořádně nepamatuju, co jsem všechno v marketingu už dělal a pro koho jsem kdy pracoval… Ale pamatuji si dvě čísla:

  • pracoval jsem pro víc než 100 klientů z několika desítek oborů,
  • ve svých seminářích a workshopech jsem školil a trénoval, řekněme 10.000 marketingových specialistů, manažerů, ředitelů, možná jich bylo ještě o trochu víc…

Ale přes tohle všechno mě marketing ve své klasické komerční podobě nikdy doopravdy neuspokojoval. Proč?

  • Běžný komerční marketing považuje spousta lidí za něco nečistého či nedobrého, byť za to sám marketing určitě nemůže.
  • Běžný komerční marketing znamená často předstírat, že nejlépe platící klient je tím nejlepším kamarádem.
  • Běžný komerční marketing často znamená pomáhat do života produktu či službě, o které sami nejste zdaleka přesvědčeni, že lidem pomáhá (byť to tak často v reklamě vypadá).
  • Běžný komerční marketing zkrátka většinou pomáhá jen těm, kdo na něj mají dost lidí, schopností a peněz. Méně už malým, či nezkušeným organizacím, firmám bez velkých rozpočtů apod.

Proto jsem si řekl, že tuhle situaci začnu měnit k lepšímu, k pozitivnímu. Že zůstanu v oboru, kterému velmi dobře rozumím a který mne svým způsobem fascinuje, ale že změním způsob, JAK tuhle práci dělat. Chci z ní totiž zase začít cítit radost. Chci ji povýšit na formu pomoci těm, kdo mé znalosti či schopnosti nemají. Ale to není všechno, mé ambice jsou mnohem vyšší:

  • V druhém kroku chci pomoci zlepšit samotné vnímání oboru marketing.
  • Ve třetím kroku chci pomoci dalším lidem – odborníkům ve svém oboru – aby začali svou práci dělat jinak, lépe, pozitivněji.

A tím vším se vracíme zase na začátek. Když nás bude víc, budeme moci pomáhat více klientům, ve více oblastech, dokážeme tak změnit k lepšímu mnohem víc věcí.

A to je celý můj příběh, celá má vize, celá má touha.